Historia2018-07-18T09:34:41+00:00

Historia Klasztoru

Najstarszy klasztor kapucynów w Polsce

Klasztor warszawski jest najstarszym klasztorem kapucynów w Polsce, a ufundowany został przez Jana III Sobieskiego. Fundacja była wotum wdzięczności za zwycięstwo nad Turkami pod Chocimiem. Bracia kapucyni przybyli do Warszawy w 1681 r. i zamieszkali na Zamku Królewskim, gdzie byli kapelanami kaplicy królewskiej.

Plany kościoła i klasztoru w stylu baroku toskańskiego o formach typowych dla budownictwa kapucynów wykonał architekt August Locci. Poprzednich projektów zakonnicy nie zaaprobowali ponieważ wydawały się im zanadto wystawne, a więc sprzeczne z zasadami ich życia franciszkańskiego. Budowa kościoła i klasztoru trwały 11 lat (1683-1694). W 1736 r. z fundacji króla Augusta III Sasa dobudowano do kościoła kaplicę według projektu Joachima Daniela Jaucha, w której umieszczono urnę z wnętrznościami Króla Augusta II Mocnego. Z inicjatywy ojca Beniamina Szymańskiego kaplicę przebudowano i w 1830 r. złożono w sarkofagu z czarnego marmuru serce Jana III Sobieskiego.

Kasata klasztoru

W XIX w., w okresie międzypowstaniowym, klasztor warszawski był dynamicznym ośrodkiem duszpasterskim. Działali tutaj wybitni kaznodzieje, spowiednicy i animatorzy grup religijnych jak ojcowie: Prokop Leszczyński, Leander Lendzian, Bronisław Lewandowski, a przede wszystkim bł. Honorat Koźmiński.

Aktywny apostolat kapucynów warszawskich został przerwany kasatą klasztoru w 1864 r. Zakonników wywieziono do klasztoru w Zakroczymiu. W kościele kapucyńskim 1886 r. została utworzona parafia p.w. Przemienienia Pańskiego. W klasztorze początkowo umieszczono szkołę, a w 1889 r. rozebrano go w związku z wytyczeniem ul. Kapucyńskiej. Ocalał tylko korytarz przykościelny z dawną furtą, który w 1899 r. został przebudowany na kaplicę Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Dla duszpasterzy została wybudowana kamienica.

Ponowne objęcie dawnego klasztoru warszawskiego nastąpiło w 1918 r. Dawną plebanię przystosowano do potrzeb domu zakonnego. Za przełożeństwa ojca Honorata Adamczyka przeprowadzono w 1926 r. gruntowną restaurację kościoła, w czasie której usunięto przeróbki niezgodne z kapucyńską tradycją budowlaną. Klasztor znowu stał się znaczącym ośrodkiem duszpasterskim. Istniała przy nim liczna i prężna kongregacja Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego. Od 1920 r. mieściła się tu także redakcja miesięcznika “Rodzina Seraficka”. Niezwykle szeroki i owocny zakres miała działalność charytatywna bł. Aniceta Koplińskiego, zwanego jałmużnikiem Warszawy.

II wojna światowa i obozy koncentracyjne

Podczas II wojny światowej zakonnicy włączyli się w działalność niepodległościową. W klasztorze był punkt rozdzielania i przekazywania funduszy napływających z Londynu na potrzeby Armii Krajowej. Nocą 26 czerwca 1941 r. hitlerowcy aresztowali zakonników, osadzając ich w więzieniu na Pawiaku, a następnie wywożąc do obozu koncentracyjnego Auschwitz i później do Dachau. W klasztorze pozostali tylko ojcowie Benwenuty Kwiatkowski i Alfons Ciechański, którzy później byli kapelanami Powstania Warszawskiego.

W czasie Powstania Warszawskiego podziemia kościoła stały się schronem dla 300 osób. Kościół i klasztor, częściowo zniszczone i wypalone, zostały odbudowane w latach 1945-1946.

Aktualnie

Bracia klasztoru warszawskiego podejmują rozliczne prace apostolskie. Głoszone są misje i rekolekcje w parafiach, jak też rekolekcje i dni skupienia dla wspólnot zakonnych. W kościele na Miodowej trwa całotygodniowy dyżur spowiedzi, ale też kapucyni spowiadają rozliczne wspólnoty zakonne w Warszawie i okolicach. Przy naszym kościele bracia sprawują opiekę duszpasterską nad wieloma gromadzącymi się tutaj wspólnotami i grupami, jak: Franciszkański Zakon Świeckich, Młodzież Franciszkańska, Grupa Modlitewna Ojca Pio, Towarzystwo Charytatywne im. Ojca Pio, Wolontariusze Kuchni Ubogich, Wolontariusze Fundacji Kapucyńskiej, Rycerze Jana Pawła II, Chór Młodzieżowy i Grupa AA.

Ta strona do działania wykorzystuje pliki cookies oraz kilka zewnętrznych wtyczek, pobierające Twoje dane takie jak IP (np. weryfikują czy nie jesteś robotem). Ze swojej strony wykorzystujemy dane tylko do celów statystycznych, nie przekazujemy ich osobom trzecim ani nie rozsyłamy spamu. Możesz stronie zabronić korzystania z Twoich danych, jednak niektóre elementy strony mogą nie działać tak jak powinny.

Wyrażam zgodę, Odmawiam

664