KOMUNIKATY – 16. NIEDZIELA ZWYKŁA

  1. Wczoraj, tj. 22 lipca, wymieniliśmy sakralne meble na prezbiterium i uzupełniliśmy je o nowe: miejsce przewodniczenia, kredencję i dwie ławki przed stopniem komunijnym w nawie głównej. Zmiana ta wynika z konieczności dostosowania się do norm liturgicznych Kościoła. We Wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego czytamy m.in.: Na sprawowanie Eucharystii lud Boży gromadzi się zwykle w kościele lub gdy kościoła brak albo jest on niewystarczający, w innym odpowiednim miejscu, godnym tak wielkiego misterium. Zarówno kościoły, jak i te miejsca powinny być odpowiednio przystosowane do sprawowania czynności liturgicznych i osiągnięcia czynnego udziału wszystkich wiernych. Świątynie i przedmioty związane z kultem Bożym winny być prawdziwie godne i piękne, stanowiąc jednocześnie znaki i symbole rzeczywistości nadprzyrodzonych (n. 288).

Ojcu Prowincjałowi dr. Andrzejowi Kiejzie bardzo dziękujemy za poświęcenie nowych mebli sakralnych i wsparcie materialne ww. inwestycji w naszym kościele. Serdeczne podziękowanie składamy również wszystkim naszym Przyjaciołom i Dobrodziejom. Za Waszą dobroć i każdy odruch serca, niech  Bóg Wam wynagrodzi swoim błogosławieństwem.

  1. Dzisiaj, jak w każdy 23. dzień miesiąca w naszym kościele, wspominamy św. Ojca Pio. Nowenna z odczytaniem polecanych na kartkach podziękowań i próśb rozpocznie się o godz. 18.00, a następnie Msza św. w podanych intencjach i na zakończenie ucałowanie relikwii Świętego Stygmatyka.
  2. Czas wakacji to czas pieszych pielgrzymek na Jasną Górę. Największa z nich, tj. Warszawska Piesza Pielgrzymka, wyruszy szóstego sierpnia w tym roku już po raz trzysta szósty. Zachęcamy do udziału w tej formie duchowej odnowy, a szczególnie do pielgrzymowania w grupie: „15 brązowa”, którą prowadzą bracia kapucyni.
  3. Wszystkim naszym Dobrodziejom nieustannie i z serca dziękujemy, otaczając ich wdzięczną modlitwą. Niech święta Anna wyprasza nam potrzebne łaski w życiu rodzinnym i narodowym. Radosnej niedzieli i błogosławionego wakacyjnego wypoczynku.