KOMUNIKATY – 3. NIEDZIELA ZWYKŁA 21.01.2018

 1. W Kościele Powszechnym przeżywamy aktualnie Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Hasłem tegorocznego tygodnia jest: Prawica Twoja wsławiła się mocą.
 2. We wtorek, w 23. dzień miesiąca, zapraszamy o godz. 18.00 na nowennę do św. Pio, a następnie na uroczystą Mszę św. sprawowaną w odczytanych intencjach. Na zakończenie ucałowanie relikwii św. Stygmatyka.
 3. W styczniu 1918 r., u progu odzyskaniu niepodległości kraju, kapucyni powrócili do swej warszawskiej siedziby. W setną rocznicę powrotu kapucynów do Warszawy, 28 stycznia br. chcemy podziękować Bogu za nasz powrót i franciszkańską obecność w warszawskiej społeczności.

                             Program uroczystości:
         10.30Historia powrotu kapucynów do Warszawy –
  o. Grzegorz Filipiuk Sekretarz Prowincjalny (w kościele)

         11.00 – uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem
  o. Andrzeja Kiejzy Ministra Prowincjalnego.

 4. Bóg zapłać za ofiary składane na rzecz kościoła, klasztoru i budowy Domu bł. Aniceta Koplińskiego dla bezdomnych i ludzi będących w potrzebie. Zapewniamy o naszej codziennej modlitwie w Waszych intencjach.

Dobrej niedzieli i radosnego świętowania!