KOMUNIKATY – 5 NIEDZIELA ZWYKŁA

  1. 10 lutego wypada drugi piątek miesiąca. Zapraszamy o godz. 18.00 na różaniec i Mszę św. w intencji zmarłych polecanych na rocznych kartkach wypominkowych.
  2. W sobotę, 11 lutego, obchodzić będziemy liturgiczne wspomnienie NMP z Lourdes. W tym dniu Kościół święty przeżywa Światowy Dzień Chorego, którego hasłem w tym roku jest: „Zadziwienie tym, co czyni Bóg: Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny” (Łk 1, 49). Przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej polecajmy miłosierdziu Bożemu wszystkich cierpiących fizycznie i duchowo, a szczególnie tych, których cierpienie staje się trudne do zniesienia. Pracownikom służby zdrowia i wszystkim, którzy opiekują się chorymi niech Bóg daje mądre i czułe serca i wynagrodzi ich trud swoim błogosławieństwem.
  3. Bardzo dziękujemy Państwu za nieustanne wspieranie dzieła pomocy bezdomnym i ludziom będącym w potrzebie oraz hojnie okazywaną pomoc duchową i materialną w budowie jadłodajni. Wszelką życzliwość i dar sera niech wynagrodzi Wam Bóg swoim błogosławieństwem.

Niech dobry Bóg uzdalnia nas do nadawania światu prawdziwego smaku i chronienia go przed zepsuciem. Radosnej niedzieli!