KOMUNIKATY – 6 NIEDZIELA ZWYKŁA

  1. We wtorek, 14 lutego, obchodzimy w Kościele święto świętych Cyryla mnicha i Metodego biskupa – patronów Europy. Polecajmy Bogu w modlitwach w tym dniu wszystkie sprawy naszego kontynentu, który trwoni swoją tożsamość chrześcijańską.
  2. W czwartek, 16 lutego, na Mszy św. wieczornej będziemy modlić się za wstawiennictwem św. Jana Pawła II i bł. Honorata w intencjach wpisanych do ksiąg znajdujących się w kaplicy Koźmińskiego.
  3. Niech słowa dzisiejszej Ewangelii uchronią nas przed legalistycznym patrzeniem na Prawo, które ocenia jedynie zewnętrzne czyny i pomogą kształtować właściwe intencje i motywacje serca, które są źródłem postępowania.
  4. Za wszelkie dobro duchowe i materialne, jakiego od Was doznajemy, niech wynagrodzi Wam Bóg swoim błogosławieństwem.

Radosnego świętowania!