Wydarzenia2018-06-24T23:18:36+02:00

Zakończenie postu 40 godzinnego

W Niedzielę Palmową, 14 kwietnia o godzinie 11:00, Msza św. sprawowana w intencji naszych Braci i Dobrodziejów, której przewodniczył br. Michał Gawroński, zakończyła trudy 40 godzinnego postu o chlebie i wodzie w intencji bezdomnych. Wszyscy uczestnicy, a także grupa bezdomnych, mieli okazję dopełnić swego pobożnego dzieła pokutnego dzięki przeżyciu we wspólnotowym zgromadzeniu Najświętszej Eucharystii. Po zakończeniu Liturgii wszyscy uczestnicy postu, razem z bezdomnymi i potrzebującymi, zostali zaproszenia na agapę, który [...]

14 kwietnia 2019|

“Corda pia” w wigilię Niedzieli Palmowej

Zgodnie z zapowiedzią, w sobotę, 13 kwietnia, w wigilię Niedzieli Palmowej, o godzinie 19:30 odbyło się w naszym kościele nabożeństwo Corda Pia, które należy do najstarszych nabożeństw Zakonu Franciszkańskiego ku czci Chrystusa Ukrzyżowanego. W sposób szczególny upamiętnia ono pięć ran Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz stygmaty Serafickiego Ojca, św. Franciszka. Podstawą teologiczną i duchową tego nabożeństwa jest werset z Listu św. Piotra Apostoła 2,24: „W Jego ranach jest nasze zdrowie”. [...]

13 kwietnia 2019|

Droga Krzyżowa i post 40 godzinny

Jak co roku, na koniec Wielkiego Postu bracia kapucyni, wspierani przez Fundację Kapucyńską, zaproponowali wszystkim chętnym podjęcie 40-godzinnego postu o chlebie i wodzie w intencji bezdomnych, którzy często doświadczają głodu zarówno fizycznego, jak też głodu miłości i przyjaźni ze strony bliźniego. Początek tego postu wyznaczyła Droga Krzyżowa sprawowana w naszym kościele w piątek, 12 kwietnia o godz. 17:45. Przewodniczył jej br. Michał Gawroński, a rozważania przygotowali i poprowadzili sami bezdomni.

12 kwietnia 2019|

Nabożeństwo “Corda pia”

Nabożeństwo Corda Pia to najstarsze nabożeństwo Zakonu Franciszkańskiego ku czci Chrystusa Ukrzyżowanego. Jest ono w sposób szczególny uczczeniem pięciu ran Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz stygmatów naszego Serafickiego Ojca, świętego Franciszka. Tradycyjnie odprawiane było ono zwłaszcza w piątki Wielkiego Postu. Podstawą teologiczną i duchową tego nabożeństwa jest werset z Listu św. Piotra Apostoła 2,24: „W Jego ranach jest nasze zdrowie”. Ten pobożny obrzęd został ułożony przez sługę bożego, br. Filippo [...]

2 kwietnia 2019|

Pomoc materialna w spłacie zadłużenia na budowę Domu bł. Aniceta

Jak już poprzednio wspominaliśmy, Dom bł. Aniceta, jałmużnika Warszawy, to nie tylko jadłodajnia dla bezdomnych i potrzebujących, ale też przestrzeń wielorakiej działalności dla udzielania im pomocy w trudnej sytuacji życiowej. Każdy może zostać darczyńcą tego szczególnego miejsca troski o bezdomnych i potrzebujących, włączając się w dzieło pomocy jako wolontariusz albo pomagając nam spłacić zobowiązania finansowe  zaciągnięte z racji inwestycji oddanej do użytku we wrześniu AD 2018. Była już mowa o [...]

25 marca 2019|

Depozyt urny w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej

Br. Kazimierz Synowczyk OFMCap., gwardian Klasztoru Królewskiego, 25 marca tego roku podpisał umowę depozytową z dyrektorem Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, ks. dr. Mirosławem Nowakiem, w sprawie przekazania na rzecz muzeum oryginalnej urny z sarkofagu Jana III Sobieskiego, w której znajdowało się serce króla. Będzie też ona poddana profesjonalnej konserwacji na koszt muzeum. Przekazanie eksponatu zostało dokonane na czas nieokreślony. Urnę tę wyjęto z sarkofagu podczas inspekcji serca Jana III [...]

25 marca 2019|
Wczytaj więcej wpisów