Wydarzenia2018-06-24T23:18:36+00:00

Odebrania prac kamieniarskich

Dziś po południu nastąpiło oficjalne odebranie prac kamieniarskich, które polegały na renowacji okładzin kamiennych w otoczeniu kapliczki-niszy na tarasie naszego kościoła. Same te prace kosztowały 15.000,- zł. Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy swą hojnością wspierają nasz klasztor, umożliwiając w ten sposób realizację prac podjętych zgodnie z projektem zatwierdzonym przez konserwatora zabytków. Najważniejsze, że już wkrótce nisza będzie mogła znowu gościć odnowioną Pietę.  

13 listopada 2018|

Spotkanie władz Fundacji Kapucyńskiej

W sobotę, 10 listopada, przed południem odbyło się spotkanie władz Fundacji Kapucyńskiej w Domu bł. Aniceta Koplińskiego, Jałmużnika Warszawy. Porządek obrad: Prezentacja Zasad funkcjonowania Domu bł. Aniceta Wybór członka Zarządu Fundacji. Został nim br. Michał Gawroński. Odtąd w skład Zarządu Fundacji wchodzą trzy osoby: pan Marek Seretny, prezes, pani Katarzyna Tsiantos, wiceprezes, i br. Michał, członek Zarządu. Omówiono sprawy bieżące dotyczące utrzymania domu bł. Aniceta Koplińskiego. Spotkanie prowadził br. Kazimierz [...]

10 listopada 2018|

Zasady funkcjonowania Domu bł. Aniceta

Mocą decyzji przełożonych Zakonu Kapucynów zostały ogłoszone podstawowe zasady funkcjonowania Domu bł. Aniceta Koplińskiego, które tutaj publikujemy: Zasady funkcjonowania Domu bł. Aniceta, Jałmużnika Warszawy Dom bł. Aniceta, Jałmużnika Warszawy, jako budynek stanowi część kompleksu klasztornego, a jego działalność jest szczególnym rysem działalności duszpasterskiej i charytatywnej, którą prowadzi wspólnota klasztoru braci mniejszych kapucynów. Działalność Domu polega na pomocy potrzebującym wsparcia materialnego i duchowego, zwłaszcza ludziom bezdomnym. Patronem Domu jest bł. Anicet [...]

6 listopada 2018|

Katakumby Klasztoru Królewskiego

Bracia kapucyni, od momentu powstania naszej reformy w 1525 roku aż po czasy nam współczesne, chowali swych zmarłych w katakumbach. Katakumby Klasztoru Królewskiego w Warszawie były używane do roku 1972, kiedy to na mocy ustaw państwowych zabroniono tej praktyki nakazując grzebanie zmarłych braci na cmentarzu. Jako ostatni został w nich pochowany brat Jakub z Kochów, który zmarł 18 listopada 1972 roku. Dwa lata wcześniej spoczął w nich nasz współbrat, międzynarodowej [...]

31 października 2018|

Dziedziniec wewnętrzny

Ukończenie budowy i oddanie do użytku Domu bł. Aniceta nie oznacza całkowitego zakończenia prac budowlanych. Trzeba jeszcze – zgodnie ze wskazaniami konserwatora zabytków – uporządkować wewnętrzny dziedziniec wyznaczony murami kościoła, klasztoru i Domu bł. Aniceta. Najbardziej pracochłonne zadanie stanowiła izolacja fundamentów klasztoru i kościoła. Część od strony klasztoru jest już gotowa. W tej chwili wkroczyło w fazę końcową izolowanie murów kościoła. Odkopano fundament naszej świątyni do głębokości 3,7 metra i [...]

30 października 2018|

Prace kamieniarskie przy niszy

Po kilkutygodniowym oczekiwaniu dotarł do klasztoru transport zamówionego piaskowca, co umożliwiło dzisiaj podjęcie prac kamieniarskich wokół niszy oczekującej na powrót odrestaurowanej Piety.

27 października 2018|
Wczytaj więcej wpisów