Czerwcowe upały AD 2019 dały się nam wszystkim mocno we znaki. Także w Domu bł. Aniceta, jałmużnika Warszawy, okazało się, że temperatura w budynku sięga najwyższych notowań zarówno w kuchni, gdzie wolontariusze przygotowują posiłki, jak i w pomieszczeniu, gdzie są one wydawane. Wysokie temperatury sprawiały, że codziennie zdarzały się omdlenia wśród bezdomnych w sali jadłodajni, jak również powśród wolontariuszy pracujących w kuchni, co spowodowane było nieustępliwym gorącem. Założona wcześniej wentylacja jedynie wymieniała gorące powietrze wewnątrz pomieszczeń na powietrze świeże, ale tak samo gorące, pobrane zewnątrz. Ta sytuacja zdecydowała o bezzwłocznym podjęciu działań związanych z założeniem klimatyzacji.

Od środy, 26 czerwca, klimatyzacja już działa w pomieszczeniu jadłodajni, gdzie są spożywane posiłki, oraz w kuchni, gdzie są przygotowywane. Koszt tej inwestycji, to około 52 tys. zł. I znów z pokorą prosimy Was o pomoc w spłacie tej niespodziewanej, ale koniecznej inwestycji. Jeśli możecie wesprzeć to przedsięwzięcie, to prosimy o wpłaty na konto klasztorne:

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów ul. Kapucyńska 4, 00-245 Warszawa: nr konta 37 1600 1068 1847 1673 0000 0001 (z dopiskiem – „darowizna – na wykonanie klimatyzacji w Jadłodajni bł. Aniceta”) lub bezpośrednio w zakrystii kościoła albo na furcie klasztornej w Warszawie.

Nasza serdeczna modlitwa będzie wyrazem wdzięczności za okazaną szczodrobliwość.