1. Pan Jezus z autentycznym przeżywaniem Święta Miłosierdzia Bożego związał wspaniałe przywileje. Obiecał, że ten kto w tym dniu będzie w stanie łaski uświęcającej i przyjmie komunię świętą dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. „Pragnę, aby Święto Miłosierdzia Bożego było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla grzeszników. W tym dniu otwarte są wszelkie upusty Boże, przez które płyną łaski […]. Wylewam całe morze łask na dusze, które zbliżają się do źródła Miłosierdzia Mojego”. Dzisiaj, w Niedzielę Miłosierdzia, polecajmy Bogu w szczególny sposób wszystkich ludzi dotkniętych dramatem epidemii oraz wszelkie służby medyczne, sanitarne, kościelne i państwowe, które się z nią zmagają.
  2. Przypominamy, że w kaplicy przy zakrystii, gdzie znajduje się z sarkofag z serca króla Jana III Sobieskiego – i gdzie modlił się święty Jan Paweł II w trakcie swej pielgrzymki do ojczyzny w 1983 roku, w rocznicę Wiktorii Wiedeńskiej – znajduje się obraz Chrystusa Miłosiernego, który został namalowany w 1943 roku przez profesora Zdzisława Eichlera. Postać Jezusa przedstawiona została bezpośrednio według wskazań Dzienniczka i ukazana na tle płonącej Warszawy.
  3. We nadchodzącą środę jak zwykle zapraszamy o godzinie 18:00 na nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
  4. W piątek, 16 kwietnia, na Mszy świętej wieczornej będziemy dziękować Bogu za dar życia i świętości oraz dzieło błogosławionego Honorata Koźmińskiego oraz polecać Bogu za jego wstawiennictwem wszystkie nasze intencje i sprawy.
  5. We minioną środę rozpoczął się wyczekiwany remont w klasztorze. Prace rozpoczęły się od uporządkowania pomieszczeń w klasztorze wykorzystywanych wcześniej dla potrzeb kuchni ubogich. Zostaną one zagospodarowane z przeznaczeniem na potrzeby odwiedzających klasztor oraz na spotkania duszpasterskie. W dalszej części będą też poddane gruntownemu remontowi ciągi sanitarne całego budynku. Polecamy to poważne dzieło Waszym modlitwom i prosimy także, na ile to możliwe, o wsparcie materialne. Ofiary można składać w zakrystii, przy furcie klasztornej albo też wpłacać bezpośrednio na konto bankowe klasztoru (dane konta bankowego podane są na naszej stronie internetowej). Będziemy niezmiernie wdzięczni w imię Boże.
  6. Darczyńcom i Przyjaciołom składamy serdeczne Bóg zapłać! Niech miłosierny Bóg wynagradza Waszą wrażliwość i szczodrość serc swym błogosławieństwem.

Wszystkim życzymy wesołego Alleluja w oktawie Zmartwychwstania Pańskiego!