1. We środę, 1 września, przypada 82. rocznica napadu hitlerowskich Niemiec na Polskę i rozpoczęcia II wojny światowej, która swe piętno odcisnęła na życiu całych pokoleń. Pamiętajmy tego dnia w naszych modlitwach o wszystkich ofiarach tej hekatomby XX wieku.
  2. Środa, 1 września, to także dzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Dzieciom powracającym do szkoły życzymy bezpiecznej nauki i wzrastania w mądrości. Wszystkim rodzicom, wychowawcom i nauczycielom życzymy zdrowia oraz odwagi w przekazywaniu pełnej prawdy o człowieku i naszej historii.
  3. W tym tygodniu przypadają dni odnowy duchowej 1. czwartek, 1. piątek i 1. sobota miesiąca. Nabożeństwa w te dni będą o godzinie 18:00.
  4. Wobec trudnej sytuacji panującej w Afganistanie i dużej liczby uchodźców Caritas Polska organizuje dziś zbiórkę na dzieło pomocy uchodźcom z Afganistanu. Ofiary można złożyć do skarbony przy wyjściu z kościoła.
  5. Po Kapitule prowincjalnej, która odbyła się w lipcu, w tym tygodniu nastąpią zmiany personalne w naszych klasztorach, także w Warszawie. Posługę w Klasztorze Królewskim kończą: brat Kazimierz Synowczyk, gwardian wspólnoty, brat Waldemar Grubka, wikary i ekonom, brat Michał Gawroński, odpowiedzialny za Dom błogosławionego Aniceta, brat Jan Malanowski, odpowiedzialny za zakrystię i brat Krzysztof Paklepa, furtian. Odchodzącym Braciom dziękujemy za ich posługę w kościele, klasztorze i w podejmowanych dziełach apostolskich, jak też za tworzenie wspólnoty braterskiej. Życzymy również, aby nowe zadania zlecone im przez przełożonych były wsparte światłem Ducha Świętego i ludzką życzliwością.
  6. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za wytrwałą pomoc materialną i osobistą posługę w Domu błogosławionego Aniceta, jałmużnika Warszawy, w którym mieści się jadłodajnia dla ludzi ubogich i bezdomnych. Od 1 września jadłodajnia wznawia swoją działalność charytatywną.
  7. Za wszelkie dobro jakiego od Was doświadczamy niech zapłaci Pan Jezus i święty ojciec Franciszek. Ze swej strony zapewniamy o codziennej modlitwie w intencji Dobrodziejów.

Boże błogosławieństwo niech towarzyszy radosnemu świętowaniu dzisiejszego Dnia Pańskiego.