1. We wtorek, 1 września, przypada 81. rocznica napadu hitlerowskich Niemiec na Polskę i rozpoczęcia II wojny światowej, która swoje piętno odcisnęła na życiu całych pokoleń. Nadal obserwujemy niepokojące zjawiska celowego i cynicznego fałszowania przekazu prawdy o tamtych wydarzeniach lub zupełnego pomijania niektórych faktów. W tym dniu pamiętajmy w naszych modlitwach o wszystkich ofiarach tej hekatomby XX wieku.
  2. Także 1 września, w cieniu panującej pandemii, rozpoczyna się nowy rok szkolny. Dzieciom powracającym do szkoły po długiej przerwie życzymy bezpiecznej nauki i wzrastania w mądrości. Wszystkim rodzicom, wychowawcom, nauczycielom życzymy zdrowia i odwagi w przekazywaniu pełnej prawdy o Bogu, człowieku i naszej historii.
  3. Tegoż dnia, 1 września, jadłodajnia dla ludzi ubogich i bezdomnych w Domu błogosławionego Aniceta, jałmużnika Warszawy, wznawia swoją działalność charytatywną. Podczas miesięcznej przerwy wakacyjnej w Domu dokonano koniecznej renowacji niektórych pomieszczeń. Serdecznie dziękujemy za wytrwałą pomoc materialną w prowadzeniu tego dzieła tym wszystkim, który się w nie angażują.
  4. W tym tygodniu przypadają dni odnowy duchowej 1. czwartek , 1. piątek i 1. sobota miesiąca. Nabożeństwa jak zwykle będą o godzinie 18:00.
  5. Przypominamy, że wierni w kościołach muszą stosować maseczki zakrywające usta i nos oraz powinni zachować dystans między sobą.
  6. Za wszelkie dobro jakiego od Was doświadczamy niech zapłaci Pan Jezus i święty ojciec Franciszek. Ze swej strony zapewniamy o codziennej modlitwie w intencji Dobrodziejów.