1. Dzisiaj, 11 października, przypada XX Dzień Papieski, który przeżywamy pod hasłem: „Totus Tuus”. Z tej też racji prowadzona jest dziś zbiórka do puszek na Dzieło Nowego Tysiąclecia, czyli na program stypendialny dla młodzieży z rodzin mniej zasobnych.
  2. We środę, 14 października, będziemy obchodzić Dzień Edukacji. Pamiętajmy w tym dniu o nauczycielach i wychowawcach wszystkich etapów formowania młodych ludzi. Otoczmy ich naszą modlitwą i wdzięcznością za wkładany trud i poświęcenie. Polećmy także Bogu dzieci i młodzież, które korzystają z ich profesjonalnego zaangażowania.
  3. W piątek, 16 października, mija 42. rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. Wstawiennictwu świętego Jana Pawła II polecajmy sprawy Kościoła świętego i naszej Ojczyzny.
  4. W październiku zapraszamy codziennie o godzinie 18:00 na wspólny różaniec, który ofiarujemy w intencji przezwyciężenia pandemii, zbawczej misji Kościoła i świętości naszych rodzin.
  5. W naszym kościele wyłożone są już kartki wypominkowe za zmarłych. Czytelnie wypisane prosimy składać w zakrystii albo na tacę podczas kolekty.
  6. Serdecznie dziękujemy wszystkim Dobrodziejom i Przyjaciołom za nieustanną pomoc duchową i materialną, i każdy odruch Waszej życzliwości.
  7. Niech święci, których w tym tygodniu w liturgii wspominamy, to jest: błogosławiony Honorat Koźmiński, święta Teresa od Jezusa, święta Jadwiga Śląska i święty Ignacy Antiocheński, wstawiają się za nami w wypełnianiu woli Bożej i czynieniu dobra.

Wszystkim życzymy radosnego świętowania dnia Pańskiego!