1. Dziękujemy br. Szymonowi za wygłoszone dla nas kazanie a Wam za wsparcie finansowe naszych kapucyńskich misji.
  2. Dzisiaj rozpoczynamy XV Tydzień Biblijny pod hasłem: Wierzę w Kościół Ojca i Syna, i Ducha Świętego. W ramach Narodowego Czytania Pisma Świętego o godz. 1700 w kościele pw. Wniebowstąpienia Pańskiego na warszawskim Ursynowie będzie czytana Ewangelia św. Jana. Jej fragmenty przedstawi 10 osób – aktorów i uczestników życia publicznego. Każdy z nich podzieli się krótkim świadectwem na temat Słowa Bożego. Czytanie zwieńczone będzie modlitwą pod przewodnictwem metropolity kard. Kazimierza Nycza.
  3. W najbliższą środę, 26 kwietnia o 1915, zapraszamy na ostatnie spotkanie z cyklu „Zanieście mu nową pieśń niesłychaną”, organizowane przez Fundację Błogosławionego Władysława z Gielniowa. W repertuarze znajdą się m.in. Chrystus zmartwychwstan jest, Ofiarujmy chwałę w wierze, a także Zwycięzca śmierci.
  4. W kalendarzu liturgicznym:
    • poniedziałek – uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego Patrona Polski oraz Warszawskiej Prowincji Kapucynów;
    • wtorek – Święto św. Marka, Ewangelisty;
    • sobota – Święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła, Patronki Europy.
  5. Dziękujemy za Wasze wsparcie, zarówno duchowe, jak i materialne. Bóg niech Was umacnia w codziennych trudach oraz zapewnia o Swojej zbawczej obecności.