1. Reskrypt ks. Kazimierza kard. Nycza, Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego: „Mając na uwadze dobro duchowe wiernych Archidiecezji Warszawskiej oraz wykonując wskazania Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, niniejszym ze względu na zagrożenie zdrowia oraz życia, zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym: osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.), dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, a także osobom, które czują obawę przed zarażeniem i pracownikom służby zdrowia”.
  2. Msze św. w naszym kościele sprawowane są według dotychczasowego porządku, zarówno w niedziele jak i w dni powszednie.
  3. Z powodu odwołania wszystkich imprez masowych z racji na epidemię koronawirusa informujemy, że Narodowy Marsz Życia NIE odbędzie się 22 marca. Organizatorzy poinformują o nowym terminie Marszu.
  4. W uroczystość Zwiastowania Pańskiego, czyli 25 marca, będziemy przeżywać Dzień Świętości Życia. W tym dniu zachęcamy do podjęcia dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
  5. W związku z epidemią koronawirusa zachęcamy też wszystkich do gorącej modlitwy i pokuty, aby Bóg oddalił od nas wszelkie niebezpieczeństwa. A święty czas łaski jakim jest Wielki Post, niech będzie motywem poważnej refleksji nad kwestiami życia i śmierci w perspektywie zbawienia wiecznego.
  6. W ufnej wierze polecajmy Bogu siebie samych, osoby nam bliskie oraz całość trudnej sytuacji spowodowanej przez epidemię.