1. W Kościele Powszechnym przeżywamy aktualnie Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Hasłem tegorocznego tygodnia jest: Prawica Twoja wsławiła się mocą.
  2. We wtorek, w 23. dzień miesiąca, zapraszamy o godz. 18.00 na nowennę do św. Pio, a następnie na uroczystą Mszę św. sprawowaną w odczytanych intencjach. Na zakończenie ucałowanie relikwii św. Stygmatyka.
  3. W styczniu 1918 r., u progu odzyskaniu niepodległości kraju, kapucyni powrócili do swej warszawskiej siedziby. W setną rocznicę powrotu kapucynów do Warszawy, 28 stycznia br. chcemy podziękować Bogu za nasz powrót i franciszkańską obecność w warszawskiej społeczności.

    Program uroczystości:
    10.30 – Historia powrotu kapucynów do Warszawy – o. Grzegorz Filipiuk Sekretarz Prowincjalny (w kościele)
    11.00 – uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem o. Andrzeja Kiejzy Ministra Prowincjalnego.

  4. Bóg zapłać za ofiary składane na rzecz kościoła, klasztoru i budowy Domu bł. Aniceta Koplińskiego dla bezdomnych i ludzi będących w potrzebie. Zapewniamy o naszej codziennej modlitwie w Waszych intencjach.

Dobrej niedzieli i radosnego świętowania!