1. Przez cały miesiąc październik zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcem, codziennie o godzinie 18:00.
  2. Zachęcamy do czytelnego wpisywania imion naszych bliskich zmarłych na kartkach wypominkowych i do składania ich w zakrystii. W listopadzie za tych zmarłych będziemy codziennie sprawować Mszę świętą oraz modlić się różańcem.
  3. Już dziś zapraszamy do udziału w liturgii pokutnej w naszym kościele w 1. piątek miesiąca listopada o godzinie 19:00. W programie celebracji będzie spotkanie ze słowem Bożym, katecheza na temat sakramentu pokuty i pojednania, adoracja Najświętszego Sakramentu oraz możliwość przystąpienia do spowiedzi.
  4. W kalendarzu liturgicznym, w czwartek, 28 października, przypada święto Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.

Dziękujemy za wszelką okazaną nam pomoc, zarówno duchową jak i materialną, jakiej doświadczamy z Waszej strony. Dobry Bóg niech Wam błogosławi.