1. Dzisiaj, w pierwszą niedzielę miesiąca, adoracja Najświętszego Sakramentu rozpocznie się od godziny 13:00 i potrwa do godziny 18:30. Zachęcamy do trwania na modlitwie przed Jezusem. Na wieczornej Eucharystii będziemy modlić się w intencji naszej Ojczyzny.
  2. Jutro, w poniedziałek, przypada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze święte w naszym kościele odprawiane będą jak w dzień powszedni. Wszystkie Msze święte tego dnia ofiarowane są w intencji zmarłych polecanych na kartkach wypominkowych. Ze względu na brak możliwości nawiedzenia cmentarzy z racji ich zamknięcia, zachęcamy do uczestnictwa tego dnia we Mszy świętej i do ofiarowania owoców modlitwy za bliskich zmarłych.
  3. Kartki wypominkowe są nadal wyłożone na ławkach w kościele. Po czytelnym wypisaniu imion zmarłych prosimy o złożenie ich w zakrystii albo na tacę. Przez cały listopad zapraszamy o godzinie 18:00 na różaniec w intencji zmarłych.
  4. Penitencjaria Apostolska rozszerzyła na cały miesiąc listopad możliwość uzyskania odpustu zupełnego w intencji zmarłych, który normalnie związany jest z oktawą Wszystkich Świętych, czyli od 1 do 8 listopada;
  • – w praktyce oznacza to, że tenże odpust z racji Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych dla osób, które odwiedzą kościół lub kaplicę oraz odmówią w nich: „Ojcze nasz” i „Wierzę” może zostać przeniesiony na dowolnie wybrane osiem dni miesiąca listopada, według decyzji poszczególnych wiernych;
  • – osoby starsze, chore oraz ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład z powodu ograniczeń nałożonych przez władze na okres pandemii, aby zapobiec stłoczeniu wiernych w miejscach świętych, będą mogły uzyskać odpust zupełny pod warunkiem duchowego dołączenia do pozostałych wiernych – należy przy tym odrzucić wszelkie przywiązanie do grzechu, z intencją jak najszybszego spełnienia warunków uzyskania odpustu, czyli przystąpienia do sakramentu pojednania, przyjęcia Komunii świętej, modlitwy w intencjach Ojca Świętego oraz odmówienia przed obrazem Jezusa lub Maryi modlitwy za zmarłych.
  1. W tym tygodniu przypadają dni odnowy duchowej: 1. czwartek, 1. piątek i 1. sobota miesiąca.
  2. Dziękując za wszelkie dobro, jakiego nieustannie doświadczamy z Waszej strony, obiecujemy codzienną modlitwę i prosimy Boga o błogosławieństwo dla Waszych Rodzin i Bliskich.
  3. Niech gorąca modlitwa w połączeniu z zachętą świętego Pawła z Listu do Rzymian: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”, będą naszą odpowiedzią, jako ludzi wierzących, w obliczu niepokojów i ataków na wartości chrześcijańskie, jak też wobec aktów zniewagi i bluźnierstwa wobec miejsc świętych.

Każdemu z Was życzymy radosnego świętowania Uroczystości Wszystkich Świętych! Niech ich przykład zachęca nas i rozpala w nas pragnienie dobrego i szlachetnego życia.