1. Dziś obchodzimy w Kościele VI Światowy Dzień Ubogich pod hasłem Chrystus dla was stał się ubogim (por. 2Kor 8,9). Papież, cytując św. Jana Chryzostoma, wyjaśnia jak rozumieć ubóstwo Chrystusa:

„Gdyby Pan nie stał się biedny, nie mógłbyś stać się bogaty. To właśnie jest cudowne, że ubóstwo przyniosło bogactwo. Przez bogactwo Apostoł rozumie pobożność, oczyszczenie z grzechów, sprawiedliwość i świętość, i wszystkie owe niezliczone dobra, które Pan nam podarował i jeszcze podaruje. I to wszystko wyrosło dla nas z ubóstwa” (Orędzie, nr 9 ).

VI Światowy Dzień Ubogich, 2022: „Chrystus dla was stał się ubogim” (por. 2 Kor 8,9) | Francis (vatican.va)

 1. Dziś przeżywamy także XIV Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym pod hasłem Ukraina – leczyć tęsknotę. Szczegóły na plakacie przed kościołem oraz ulotkach wyłożonych na końcu kościoła.
  Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym – Ukraina (pkwp.org)

 2. Zachęcamy do modlitwy za cierpiących w czyśccu. W naszym kościele polecamy zmarłych na różańcu o g. 1800, a następnie sprawujemy mszę świętą w ich intencji. Kartki do wypisania imion zmarłych są wyłożone na końcu kościoła.
 3. W piątek, 18 listopada o 1915 po mszy wieczornej, Fundacja Błogosławionego Władysława z Gielniowa zaprasza na nabożeństwo w intencji zmarłych, któremu będzie towarzyszył śpiew tradycyjnych pieśni nabożnych. To pierwsze spotkanie z cyklu „Przynieście Mu nową pieśń niesłychaną”. Będą one odbywać się raz w miesiącu w naszym kościele.
  Schola Cantorum Beati Vladislai – (fundacjawladyslawa.pl)

 4. W przyszłą niedzielę, 20 listopada, ulicami Warszawy przejdzie kolejny Orszak Chrystusa Króla. Szczegóły na plakacie w tablicy ogłoszeń.
  DZIEŁO INTRONIZACJI – Króluj nam, Chryste! (dzielointronizacji.pl)

 5. W kalendarzu liturgicznym:
 • poniedziałek – wspomnienie świętych męczenników Mikołaja Tavelicia i Towarzyszy;
 • czwartek – święto św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy, Patronki FZŚ;
 • piątek – wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy.
 1. Dziękujemy za każdą okazaną nam pomoc, a zwłaszcza w utrzymaniu Domu bł. Aniceta. Bóg, który stał się ubogim, niech Was ubogaci swoim ubóstwem.