1. We wtorek, 23. dnia miesiąca, chcemy przyzywać wstawiennictwa świętego Ojca Pio na ten czas trudnym dla nas i całego świata. Razem ze Świętym wołajmy o miłosierdzie Boże. Nabożeństwo z odczytaniem intencji za wstawiennictwem świętego Stygmatyka będzie o godzinie 18:00, a następnie Msza święta w tychże intencjach o godzinie 18:30.
  2. We czwartek, 25 marca, będziemy świętować uroczystość Zwiastowania Pańskiego, która jest też Dniem Świętości Życia. W tym dniu zachęcamy do podjęcia dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Msze święte w naszym kościele według porządku dnia powszedniego. Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa.
  3. Zachęcamy, aby 1% podatku dochodowego przekazać bezpośrednio na Fundację Kapucyńską imienia błogosławione Aniceta Koplińskiego, która wspiera warszawski klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w prowadzeniu Domu błogosławionego Aniceta dla posługi ludziom bezdomnym i potrzebującym pomocy materialnej oraz duchowej. Codziennie wydajemy około 500 posiłków osobom głodnym i zziębniętym, troszczymy się też dla nich o odzież, obuwie, wsparcie medyczne i różnorodną pomoc w procesie wychodzenia z bezdomności. Ulotki z numerem KRS rozłożone są na ławkach.
  4. Dzięki Bogu i dobrym ludziom dało się nam już uregulować zobowiązania związane z budową i wyposażeniem Domu błogosławionego Aniceta Koplińskiego. Teraz nadszedł czas uporządkowania pomieszczeń wykorzystywanych wcześniej dla potrzeb kuchni ubogich. Zostaną one zagospodarowane z przeznaczeniem na potrzeby odwiedzających klasztor oraz na spotkania duszpasterskie. Będą także poddane gruntownemu remontowi ciągi sanitarne całego budynku. Tuż po świętach Wielkanocy rozpocznie się ten konieczny remont w naszym klasztorze. Polecajmy to poważne dzieło Waszym modlitwom i prosimy także, na ile to możliwe, o wsparcie materialne. Ofiary można składać w zakrystii, przy furcie klasztornej albo też wpłacać bezpośrednio na konto bankowe klasztoru (BGŻ BNP Paribas 37 1600 1068 1847 1673 0000 0001) z dopiskiem – „remont klasztoru”. Będziemy niezmiernie wdzięczni w imię Boże.

Dziękując za Wasze świadectwo modlitwy i wytrwałej hojności, życzymy głębokiego wejścia w tajemnicę Męki Jezusa i wdzięczności za wielkie dzieło Odkupienia człowieka.