Z racji na 50. rocznicę śmierci ojca Efrema Klawittera z Kcyni, zakonnika kapucyńskiego, znakomitego artysty o sławie międzynarodowej, 24 czerwca 2021 roku została otwarta wystawa zatytułowanej „Zanurzony w Pięknie”, która aż do 12 września jest nadal dostępna w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, przy ul. Dziekania 1. Jest na niej prezentowanych blisko sto prac ojca Efrema, które pochodzą ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz ze zbiorów braci kapucynów. W tym samym czasie dostępna jest też wystawa planszowa, ustawiona w kościele kapucynów przy ul. Miodowej 13, która przybliża koleje życia i dzieła tego wybitnego artysty.

Czwartek, 9 września 2021 roku, stał się kolejnym etapem upamiętnienia 50. rocznicy śmierci ojca Efrema. W naszym kościele o godzinie 8:00 ksiądz biskup Michał Janocha przewodniczył Eucharystii i wygłosił słowo Boże. W koncelebrze towarzyszyli mu: brat Piotr Stasiński ofmcap, radny generalny Zakonu, brat Łukasz Woźniak ofmcap, minister prowincjalny, brat Marek Miszczyński ofmcap, minister prowincjalny z Krakowa, brat Piotr Owczarz, gwardian klasztoru, oraz zaproszeni kapłani diecezjalni, jak też liczni bracia kapucyni, w tym prelegenci, którzy będą mieli swe wystąpienia na sympozjum. W sumie było 25 kapłanów przy ołtarzu. Posługę liturgiczną pełnił brat diakon i bracia klerycy z Lublina, a oprawę muzyczną przygotował pan Bartosz Borkowski, nasz organista. Frekwencja wiernych była raczej niewielka, głównie siostry zakonne różnych zgromadzeń związanych z kapucynami.

Po zakończeniu celebracji ksiądz Biskup dokonał odsłonięcia i poświęcenia pamiątkowej tablicy ku czci ojca Efrema, która umieszczona jest w tyle kościoła, tuż przy kruchcie, nad kropielnicą po stronie ołtarza świętego Feliksa z Cantalice. Z kolei, zgromadzeni udali się do krypty kościoła, gdzie pochowanych jest wielu braci kapucynów. Tam, po modlitwie, której przewodniczył brat Łukasz Woźniak, minister prowincjalny, pan Marek Szaruga, burmistrz miasta Kcyni, złożył kwiaty przy grobie ojca Efrema.

Następnie wszyscy zainteresowani wyruszyli na ul. Dziekanię  1, gdzie o godzinie 9:30 w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej rozpoczęło się sympozjum poświęcone życiu i twórczości ojca Efrema Klawittera, zatytułowane „Zanurzony w Pięknie. Ojciec Efrem Maria z Kcyni, kapucyn”. Sala wypełniona była do ostatniego miejsca, gromadząc około 70 uczestników. Sympozjum odbyło się zgodnie z programem przedstawionym w poprzedniej notatce, zatytułowanej „Zapowiedź Sympozjum”. Bogu niech będą dzięki za dar Piękna ukazany nam przez ojca Efrema.

—————————–

Świat, w którym żyjemy, potrzebuje piękna, by nie pogrążyć się w rozpaczy – powiedział papież święty Paweł VI w 1964 roku do zgromadzonych w Kaplicy Sykstyńskiej artystów. Piękno, tak jak prawda, napełnia serca ludzi radością, jest cennym owocem, którego czas nie niszczy, dzięki czemu prowadzi do jedności między pokoleniami. Ono ukierunkowuje na Piękno pierwsze i ostateczne, którym jest Bóg, źródło życia i natchnienia dla tych, którzy w Nim zanurzeni w artystycznym wysiłku próbują zaprosić innych do podziwu, kontemplacji i wdzięczności wobec Najpiękniejszego Stwórcy i Pana.