Sarkofag Jana III Sobieskiego, według umieszczonego na nim łacińskiego napisu, zawiera serce króla. Tenże łaciński napis w polskim tłumaczeniu brzmi: „Zachowanemu sercu niezwyciężonego władcy, Jana III, króla Polski, który wielokrotnie pokonał zastępy tureckie oraz uwolnił Wiedeń z oblężenia, najjaśniejszemu poprzednikowi swemu, ten monument uczynił najdostojniejszy imperator całej Rosji, Mikołaj I, król Polski, w roku 1829”.