Uroczyste obchody Dni Pamięci Ofiar Obozów Koncentracyjnych zorganizowało włoskie miasto Mozzano (Toskania, Włochy), a odbędą się one w dniach od 27 do 31 stycznia AD 2020. To co nas może zainteresować najbardziej i co bardzo cieszy, to fakt, iż jako główny punkt odniesienia i przykład ofiarnej miłości wobec biednych oraz męczeńskiej śmierci w obozie koncentracyjnym został wybrany nasz błogosławiony, ojciec Anicet Kopliński. Osobę ojca Aniceta zaproponowali bracia kapucyni Prowincji Toskańskiej, a władze miasta Mozzano przyjęły tę propozycję z dużą radością.

Tematem obchodów jest: „Wspomnienie błogosławionego Aniceta Koplińskiego (1875-1941), brata kapucyna, na Dni Pamięci AD 2020”. Program przewiduje:

– w poniedziałek, 27 stycznia, o godz. 18:00, przy klasztorze kapucynów w Lucca, spotkanie modlitewne dopełnione Mszą św., w czasie której zostanie przywołana postać błogosławionego Aniceta, a na zakończenie, przyjacielskie spotkanie wszystkich zgromadzonych;

– we środę, 29 stycznia, o godz. 9:30, w Sali Przyjęć w Borgo a Mozzano zostanie przypomniana postać błogosławionego Aniceta oraz ofiar Shoah wobec zgromadzonych uczniów szkół ponadpodstawowych, w połączenia z projekcją filmu;

– w piątek, 31 stycznia, o godz. 21:00, w Sali Przyjęć w Borgo a Mozzano odbędzie się wieczorne spotkanie dopełniające obchodów Dni Pamięci, w czasie którego błogosławiony Anicet oraz ofiary Shoah będą wspominane poprzez teksty i muzykę w wykonaniu zespołu muzycznego Merciful Band. Na zakończenie wieczoru uczniowie Miejskiej Szkoły Muzycznej razem z innymi uczniami, wspierani przez Merciful Band, wykonają hebrajską pieśń „Gam gam”.

Bardzo raduje nas fakt, iż znajomość ojca Aniceta, jałmużnika Warszawy, powoli wykracza nie tylko poza granice naszej stolicy, lecz także naszego kraju i staje się on tam znany i czczony, bowiem jego wspaniała osobowość, jak też całkiem niezwykła historia jego życia są zdecydowanie uniwersalne w swym wymiarze ewangelicznym i każdemu mogą przekazać coś istotnie ważnego, niezależnie od topografii miejsc i odmienności kultur.