Br. Kazimierz Synowczyk OFMCap., gwardian Klasztoru Królewskiego, 25 marca tego roku podpisał umowę depozytową z dyrektorem Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, ks. dr. Mirosławem Nowakiem, w sprawie przekazania na rzecz muzeum oryginalnej urny z sarkofagu Jana III Sobieskiego, w której znajdowało się serce króla. Będzie też ona poddana profesjonalnej konserwacji na koszt muzeum. Przekazanie eksponatu zostało dokonane na czas nieokreślony.

Urnę tę wyjęto z sarkofagu podczas inspekcji serca Jana III Sobieskiego, 25 września 2018 roku. Znaleziono w niej pozostałości serce króla w postaci prochu. Sama urna, w formie metalowej złoconej i srebrzonej puszki uległa silnej korozji i – jak się okazało –  nie można jej było ponowne złożyć w sarkofagu. Komisja postanowiła zamówić wykonanie nowej puszki ze srebrnej blachy, a oryginalną przekazać do Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.

Prochy królewskiego serca zostały poddane różnorodnym badaniom, a także działaniom dezynfekującym, i następnie złożone do szklanego naczynia, które umieszczono w specjalnie wykonanej urnie z napisem: „Serce króla Jana III Sobieskiego, 1629-1696”. Nowa urna została zapieczętowana pieczęcią lakową Kurii Metropolitalnej Warszawskiej.