Ukończenie budowy i oddanie do użytku Domu bł. Aniceta nie oznacza całkowitego zakończenia prac budowlanych. Trzeba jeszcze – zgodnie ze wskazaniami konserwatora zabytków – uporządkować wewnętrzny dziedziniec wyznaczony murami kościoła, klasztoru i Domu bł. Aniceta. Najbardziej pracochłonne zadanie stanowiła izolacja fundamentów klasztoru i kościoła. Część od strony klasztoru jest już gotowa. W tej chwili wkroczyło w fazę końcową izolowanie murów kościoła. Odkopano fundament naszej świątyni do głębokości 3,7 metra i obecnie kładzione są kolejne warstwy materiału izolacyjnego. Dopiero po ukończeniu tych prac będzie możliwe wyrównanie całości terenu i ułożenie kostki na dziedzińcu. Przygotowany też został trawnik, na którym – według wymagań regionalnego konserwatora przyrody – zostanie zasadzone sześć grabów kolumnowych, które już zostały przywiezione i dzisiaj firma ogrodnicza powinna je posadzić. Coraz bardziej przewidywalny staje się zatem moment całościowego zamknięcia prac związanych z powstaniem Domu bł. Aniceta. Nadal aktualny pozostaje niestety zaciągnięty dług, ale miejmy nadzieję, że za sprawą Opatrzności Bożej z pomocą dobrych ludzi uda się go spłacić.