Dzisiejszy czwartek, 6 grudnia, jest dla naszej wspólnoty ważnym dniem z racji na ostateczne zakończenie wszelkich prac związanych z budową Domu bł. Aniceta Koplińskiego, Jałmużnika Warszawy. Ekipa budowlana, która od kwietnia AD 2016 prowadziła najpierw prace rozbiórkowe przy starej oficynie, a potem roboty konstrukcyjne i wykończeniowe przy nowej inwestycji, dziś właśnie definitywnie opuściła klasztor. To miły prezent od św. Mikołaja.

Finis coronat opus (łac.: Koniec wieńczy dzieło). Bogu niech będą dzięki. Nasza serdeczna wdzięczność ogarnia także wszystkich ludzi dobrej woli, którzy wspierali nas w tym ważnym, ale i trudnym dziele.