1. Zapraszamy do Ruchomej Szopki Bożonarodzeniowej w podziemiach naszego klasztoru. W tym roku jej temat nawiązuje do św. Franciszka z Asyżu, który 800 lat temu w miejscowości Greccio zorganizował pierwszą szopkę, gdzie była sprawowana msza święta. Z tej okazji, do 2 lutego, za nawiedzenie jakiegokolwiek miejsca, którym opiekują się franciszkanie, możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (przyjęta komunia święta, modlitwa Ojcze nasz, Wierzę Boga oraz w intencjach Ojca świętego). Szopka jest otwarta jest dziś od g. 1100 do 2000 oraz w poniedziałek i wtorek od g. 1200 do 1830.
  2. W najbliższy wtorek, 16 stycznia, chcemy szczególnie modlić się za wstawiennictwem bł. Honorata Koźmińskiego, kapucyna. Zapraszamy na różaniec z rozważaniami Błogosławionego o g. 1800, a następnie na mszę świętą.
  3. W kalendarzu liturgicznym:
    • wtorek – wspomnienie świętych Berarda i Towarzyszy, pierwszych męczenników franciszkańskich;
    • środa – wspomnienie św. Antoniego, opata;
    • piątek – wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa.
  4. Bardzo dziękujemy Wam za stałą duchową i materialną troskę o nasz kościół, klasztor i dzieło Domu błogosławionego Aniceta. Niech Waszą szczodrobliwość wynagrodzi Bóg swym błogosławieństwem.

Święci Berard i Towarzysze, pierwsi męczennicy franciszkańscy z Maroka