1. Zgodnie z wolą Papieża Franciszka, dzisiejsza niedziela jest przeżywana w Kościele jako Niedziela Słowa Bożego. Tegorocznym hasłem jest zaczerpnięte z Ewangelii według Świętego Jana wezwanie Jezusa: Trwajcie w moim Słowie (J 8,31). Ta niedziela ma ukazywać znaczenie i wartość Pisma Świętego dla życia chrześcijańskiego, a także o związek między Słowem Bożym a liturgią.
  2. Przypominamy, że do 2 lutego, za nawiedzenie jakiegokolwiek miejsca, którym opiekują się franciszkanie, możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (przyjęta komunia święta, modlitwa Ojcze nasz, Wierzę Boga oraz w intencjach Ojca świętego). Odpust związany jest z św. Franciszkiem z Asyżu, który 800 lat temu w miejscowości Greccio zorganizował pierwszą szopkę, gdzie była sprawowana msza święta.
  3. We wtorek, 23 stycznia, wspominamy szczególnie świętego o. Pio. Odczytanie próśb i podziękowań za wstawiennictwem Świętego o g. 1800. Następnie msza święta, a po niej możliwość uczczenia relikwii Świętego.
  4. W kalendarzu liturgicznym:
    • środa – wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła;
    • czwartek – święto nawrócenia św. Pawła, Apostoła;
    • piątek – wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa.
  5. Dziękujemy za pomoc od Was otrzymywaną. Z naszej strony zapewniamy o modlitwie za Was i w Waszych intencjach.

Nawrócenie św. Pawła, Luca di Tommè (XIV w.)