• W minionych tygodniach została przeprowadzona inspekcja urny z sercem króla Jana III Sobieskiego spoczywającej od 1830 roku w sarkofagu w Kaplicy Królewskiej, obok wejścia do zakrystii naszego kościoła. Prace podjęto za sugestią prof. Tadeusza Dobosza z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz za zgodną ks. Kazimierza kard. Nycza, arcybiskupa warszawskiego. Profesor stwierdził miarodajnie, że tkanka serca obróciła się w proch na skutek naturalnych procesów biologicznych. Prochy zostały poddane różnorodnym badaniom, a także działaniom dezynfekującym, i następnie złożone do szklanego naczynia, które umieszczono w specjalnie wykonanej urnie z napisem: „Serce króla Jana III Sobieskiego, 1629-1696”. Urna została zapieczętowana pieczęcią lakową Kurii Metropolitalnej Warszawskiej.
  • Czas badań chemicznych i genetycznych nad prochami wykorzystano także dla renowacji marmurowych ścian sarkofagu oraz wykonanych w brązie insygniów królewskich, które wieńczyły całość. Wszystkie prace konserwatorskie zostały przeprowadzone pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Mazowsza, a całość projektu od strony klasztoru pilotował br. Gabriel Bartoszewski. Koszty związane z podjętymi pracami pokryła Fundacja Orlen “Dar Serca”. Naszych Darczyńców ogarniamy wdzięczną modlitwą.
  • We środę, 19 grudnia, o godzinie 12:00 została odprawiona w Kaplicy Królewskiej Msza św. w intencji zmarłego króla Jana III, jako wyraz miłości i wdzięczności Zakonu wobec inicjatora przybycia kapucynów do Polski oraz fundatora klasztoru warszawskiego. Przewodniczył tej Mszy św. ks. prałat Janusz Bodzon, kanclerz Kurii Metropolitalnej, jako delegat księdza Kardynała. On też wygłosił homilię. Towarzyszyli mu w koncelebrze br. Kazimierz Synowczyk, nasz gwardian, br. Gabriel Bartoszewski i br. Szymon Janowski. W Eucharystii uczestniczyło także kilkanaście osób bezpośrednio zaangażowanych w staranne przygotowanie i realizację wszystkich wspomnianych prac.
  • Następnie, po zakończeniu celebracji, urna złożona została w sarkofagu, który zamurowano i trwale zabezpieczono. U szczytu ponownie umieszczono odnowione insygnia królewskie.
  • Br. Paweł Gondek, dzięki swym fotografiom, pozwoli nam prześledzić zasadnicze etapy całego procesu.