Zbliża się, przypadająca w grudniu tego roku, 50-ta rocznica śmierci naszego współbrata, ojca Efrema z Kcyni, znakomitego artysty, którego dzieła rozsiane są po całej Europie. Stało się to okazją do odnowienia naszych klasztornych katakumb, w których przez stulecia byli chowani zmarli kapucyni Klasztoru Królewskiego. Od roku 1972 prawo państwowe zakazało tej praktyki nakazując grzebanie zmarłych zakonników na cmentarzu. Nasze dwa grobowce znajdują się na Cmentarzu Bródnowskim, 3 minuty drogi od bramy przy ul. Św. Jacka Odrowąża, w kwaterze Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, po lewej stronie głównej alei. Zachęcamy do modlitwy za naszych zmarłych. R. I. P.