W niedzielę, 14 listopada, liturgii wieczornej Mszy świętej o godzinie 18:30 towarzyszył piękny śpiew w wykonaniu Schola Cantorum Beati Vladislai. Po zakończeniu Eucharystii odbył się koncert pieśni żałobnych w wykonaniu tegoż zespołu. Wydarzenie zatytułowane Putasne mortuus homo rursum vivat? (Hiob 14,14) – a więc w tłumaczeniu: Czy sądzisz, że umarły znowu ożyje? – wpisuje się w listopadową modlitwę za wiernych zmarłych i towarzyszącą jej refleksję nad rzeczami ostatecznymi. W programie koncertu wybrzmiała między innymi pełna powagi sekwencja Dies irae czy responsorium Libera me, śpiewane podczas absolucji przy katafalku. Oprócz śpiewu gregoriańskiego wykonane zostały także utwory wielogłosowe w dawnym stylu.

Schola Cantorum Beati Vladislai jest męskim zespołem śpiewaczym, który powstał w roku 2018. Jego patronem został wybrany błogosławiony Władysław z Gielniowa, polski franciszkanin (bernardyn) z XV wieku, autor wielu polskich pieśni kościelnych i patron Warszawy. W posłudze zespołu dominuje zasadniczo śpiew chorału gregoriańskiego. Od początku swej działalność schola związana jest z warszawskim apostolatem Instytutu Dobrego Pasterza, funkcjonującym przy kościele świętych Andrzeja Apostoła i Alberta Chmielowskiego, gdzie skupia się Duszpasterstwa Środowisk Twórczych w Warszawie. Oprócz posługi liturgicznej działanie scholi zakłada także popularyzację śpiewu gregoriańskiego i tradycyjnych polskich pieśni kościelnych. Więcej informacji na temat idei dzisiejszego koncertu można znaleźć na stronie internetowej: scholacbv.blogspot.com.