W piątek, 28 sierpnia, brat Kazimierz Synowczyk, gwardian naszego klasztoru, podpisał odbiór trzech obrazów, które od początku lipca tego roku poddawane były profesjonalnej konserwacji. Owalne portrety króla Jana III Sobieskiego i jego żony, królowej Marysieńki, które na stałe znajdują się w refektarzu naszego klasztoru, zostały odnowione przez panią Annę Bogusz-Gazdę. Podobizna króla w prostokątnej ramie (malowana w pastelu), która zdobiła żałobny katafalk w trakcie ceremonii jego pogrzebu, ma swe stałe miejsce w naszym chórze zakonnym, a została odrestaurowana przez panią Grażynę Macander-Majkowską. Całość żmudnych prac konserwatorskich udało się sfinansować dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Portrety wyglądają teraz imponująco ukazując całe swe oryginalne piękno, co szczególnie docenić mogą ci, którzy znali te podobizny przed wykonaniem prac konserwatorskich.

Tego samego dnia, 28 sierpnia, zostało także wystosowane pismo do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie w sprawie oficjalnego odbioru dzieł po konserwacji. Dopiero po tym odbiorze portrety będą mogły powrócić na swe stałe miejsca pobytu. Czekamy na termin.

Wszystkie trzy fotografie prezentowane tutaj są autorstwa pana Romana Stasiuka.