W związku z trwającą wizytacją kanoniczną parafii archikatedralnej św. Jana Chrzciciela, do której należy nasz klasztor, dzisiaj, to jest 19 stycznia, o godz. 12:15, ks. bp Tadeusz Pikus odprawił w naszym kościele Mszę św. i wygłosił słowo Boże w nawiązaniu do powołania do świętości. W koncelebrze był obecny br. Kazimierz Synowczyk, gwardian klasztoru, br. Gabriel Bartoszewski i br. Andrzej Romanowski. Oprawę muzyczną na Mszy św. z ks. Biskupem przygotował Chór Kameralny Dziennikarzy przy Warszawskim Oddziale SDP, prowadzony przez panią Elżbietę Wieteskę-Czechowicz, we współpracy z naszym organistą, panem Bartoszem Borkowskim. Bezpośrednio po Eucharystii chór wystąpił z koncertem „Polskie kolędy i pastorałki”.

Przed rozpoczęciem Mszy św. ks. Biskup nawiedził także ruchomą szopkę w krypcie kościoła, a po zakończeniu celebracji liturgicznej Gość spotkał się z naszą wspólnotą braci w refektarzu Klasztoru Królewskiego, gdzie obecny był też ks. prał. Bogdan Bartołd, proboszcz parafii archikatedralnej.