• Br. Kazimierz Synowczyk, gwardian naszej wspólnoty, wydał ostatnio książkę pod tytułem „Duch wdzięczności bł. Honorata Koźmińskiego”.
  • Jej celem jest przybliżenie postawy wdzięczności w życiu i pismach bł. Honorata. Studium to, ukazujące się na zakończenie dziewięcioletniej nowenny w stulecie śmierci Koźmińskiego, zawiera rozważania na temat wdzięczności w pismach św. Franciszka z Asyżu oraz jej ujęcie w refleksji bł. Honorata na ten temat.
  • Prezentowana praca w przystępny sposób referuje i komentuje postawę wdzięczności u bł. Honorata, ożywianą duchem Biedaczyny z Asyżu, który każde dobrodziejstwo przyjmował z pokornym uniżeniem uznając, że jedynie Bóg jest dobry i godzien wszelkiej czci i chwały. Zawarte w tej publikacji rozważania pomagają zrozumieć istotę wdzięczności i pobudzają do ufnego odkrywania, że we wszystkich okolicznościach życia warto zdobyć się na dziękczynienie Bogu, gdyż okazana wdzięczność otwiera nas jeszcze bardziej na pełnienie w życiu Jego zamysłów, do czego zachęca nas św. Paweł: „W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was” (1 Tes 5,18).
  • Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa „Calvarianum” AD 2018.