Uroczystości odsłonięcia i poświęcenia rzeźby Ławeczka z Bezdomnym Jezusem odbyła się w czwartek, 24 czerwca 2021 roku o godzinie 15:00. Miejscem ceremonii był placyk po lewej stronie naszego kościoła.

Rozpoczęcie uroczystości: słowo wstępne wygłosił i przewodził całemu programowi pan Wojciech Kożuchowski, Kawaler Maltański. Następnie głos zabrali: pan Jerzy Baehr, prezydent Związku Polskich Kawalerów Maltańskich; brat Kazimierz Synowczyk, gwardian Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Warszawie; pan JE Nils Lorijn, ambasador Zakonu Maltańskiego w Polsce; oraz pan Michał Olszewski, wiceprezydent Miasta stołecznego Warszawy. Po zakończeniu powyższych wystąpień poświęcenia rzeźby dokonał JE ksiądz biskup Michał Janocha, przewodniczący Rady do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski. Ceremonia dobiegła końca o godzinie 15:30, kiedy to pan Wojciech Kożuchowski podziękował wszystkim jej uczestnikom i zamknął zgromadzenie.

Tutaj można zobaczyć wideo z poświęcenia Ławeczki.

Natomiast w tym linku jest podcast poświęcony Ławeczce.

Obecność Ławeczki z Bezdomnym Jezusem przy ul. Miodowej niech pogłębi naszą wrażliwość na los tych, którzy z różnych względów pogubili się w życiu, utraciwszy nawet własny dom.