1. Dzisiejsza Niedziela Chrztu Pańskiego kończy w Kościele liturgiczny okres Bożego Narodzenia.
  2. Dzisiaj, 12 stycznia, w Lublinie jeden z naszych braci kleryków imieniem Piotr złoży profesję wieczystą. Polecamy go Waszej modlitwie.
  3. We czwartek, 16 stycznia, podczas Mszy św. wieczornej będziemy modlić się za wstawiennictwem bł. Honorata w intencjach wpisanych do księgi.
  4. W sobotę, 18 stycznia, rozpoczniemy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który w tym roku będzie obchodzony pod hasłem: „Życzliwymi bądźcie” (Dz 28,2).
  5. W związku z wizytacją kanoniczną w naszej archikatedralnej parafii św. Jana Chrzciciela, w przyszłą niedzielę, 19 stycznia, o godz. 12:15 bp Tadeusz Pikus odprawi w naszym kościele Mszę św. i wygłosi słowo Boże.
  6. Tegoż dnia naszym gościem na Mszy św. z ks. Biskupem będzie Chór Kameralny Dziennikarzy Warszawskich prowadzony przez panią Elżbietę Wieteskę-Czechowicz, który wystąpi z koncertem pt. „Polskie kolędy i pastorałki” bezpośrednio po Eucharystii. Serdecznie wszystkich zapraszamy.
  7. Zachęcamy, aby 1% podatku dochodowego przekazać bezpośrednio na Fundację Kapucyńską im. bł. Aniceta Koplińskiego, która wspiera warszawski klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w prowadzeniu Domu bł. Aniceta dla posługi ludziom bezdomnym i potrzebującym pomocy materialnej oraz duchowej. Codziennie wydajemy około 300 posiłków osobom głodnym i zziębniętym, troszczymy się też dla nich o odzież, obuwie, wsparcie medyczne i różnorodną pomoc w procesie wychodzenia z bezdomności:
  •    KRS Fundacji Kapucyńskiej – 0000373790.
  1. Za każde dobro, jakiego od Was doświadczamy, niech wynagrodzi Wam Wcielony Syn Boży i św. Franciszek z Asyżu.

Dziękujmy Bogu za konsekrację chrztu świętego i trwajmy w radości Pana.