1. Na ostatnie Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym zapraszamy dziś o 1745.
  2. Czas Triduum Paschalnego w naszym kościele będzie miał następujący przebieg:
    • Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej o g. 1800; adoracja w ciemnicy do g. 2100
    • Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej o g. 1800, adoracja w Grobie Pańskim do g. 2200
    • Wigilia Paschalna – w sobotę o g. 2000
    • Msza rezurekcyjna – w niedzielę o g. 600

Spowiedź w naszym kościele od czwartku do soboty od g. 700 do 1700.

Błogosławieństwo pokarmów w sobotę od g. 800 do 1700.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy Liturgią godzin – jutrznią oraz godziną czytań – w piątek oraz sobotę o g. 700.

  1. Dziękujemy za Waszą pomoc duchową i materialną w czasie wielkiego postu i życzymy dobrego przeżycia świąt paschalnych. Niech Chrystus prowadzi Was w przechodzeniu z ciemności do światła, ze śmierci do życia.