1. W maju chcemy modlić się podczas tradycyjnego nabożeństwa: śpiew litanii loretańskiej przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, krótkie rozważanie oraz błogosławieństwo. Na nabożeństwo majowe zapraszamy codziennie o g. 1800.
  2. W czwartek, 23 maja, wspominamy szczególnie świętego o. Pio. Odczytanie próśb i podziękowań za wstawiennictwem Świętego o g. 1750. Następnie msza święta, a po niej możliwość uczczenia relikwii św. o. Pio.
  3. W Niepokalanowie, 25 maja, odbędzie się diecezjalny dzień skupienia Żywego Różańca. W planie konferencja maryjna, różaniec i msza święta. Szczegóły na plakacie przed kościołem.
  4. W kalendarzu liturgicznym:
    • poniedziałek – święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła;
    • czwartek – Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana;
    • piątek – wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych.
  5. Dziękujemy za Waszą otwartość na działanie Ducha Świętego, którego doświad-czamy również w pomocy nam udzielanej. Niech On sam Was oczyszcza, oświeca i uzdalnia do wszelkiego dobra.

Zesłanie Ducha Świętego, miniatura z mszału (XIV w.)