Z początkiem września tego roku we wspólnocie klasztoru warszawskiego nastąpiły pewne zmiany personalne. Jedni bracia nas opuścili, a za to przybyli inni, których serdecznie witamy. Pośród nich są też dwaj nowi spowiednicy, a zatem wymagał także uaktualnienia tygodniowy schemat dyżurów spowiedzi, który wchodzi w życie z dniem 23 września AD 2019. Wszystkie osoby zainteresowane zachęcamy, by zweryfikować nowości na naszej stronie internetowej pod zakładką Spowiedź-Godziny spowiedzi/Spowiednicy.

Niech na co dzień towarzyszą nam słowa św. Franciszka: „Człowiek tym tylko jest, czym jest w oczach Boga i niczym więcej” (Napomnienie 19), bo poznamy prawdę, a prawda was wyzwoli (cf. J 8,32).