Jadłodajnia Domu bł. Aniceta, jałmużnika Warszawy, przy ul. Kapucyńskiej, w sierpniu była nieczynna. Co nie znaczy, że nic się tam nie działo. Po rocznym użytkowaniu pomieszczenia jadłodajni wymagały odświeżenie. Zostały więc poddane małemu remontowi poprzez malowanie i naprawienie powstałych usterek. Odnowione pomieszczenia czekają już na naszych Braci i Siostry spragnionych pożywienia dla ciała i braterskiej miłości. Koszt prac remontowo-malarskich to ponad 20 tys. zł.

W niedzielę, 1 września, jadłodajnia wznowi swoją działalność. Dom im. bł. Aniceta codziennie wydaje około 300 litrów zupy bezdomnym i potrzebującym. Mieści się w nim także magazyn odzieży dla potrzebujących. Możliwe jest też uzyskanie pomocy lekarskiej oraz duchowej. Systematycznie odbywają się spotkania ze słowem Bożym, z kulturą czy też prace manufaktury dla bezdomnych.

Wszystkie te aktywności w Domu bł. Aniceta prowadzone przez naszą wspólnotę zakonną i wsparte pomocą Fundacji bł. Aniceta oraz wielu Wolontariuszy mogą być codziennie podejmowane dzięki hojności Dobrodziejów tego dzieła. Za wytrwałą pomoc duchową i materialną z serca dziękujemy. Zachęcamy do dalszej pomocy, aby to dzieło chrześcijańskiej CARITAS skierowane do ludzi biednych i bezdomnych mogło funkcjonować.

Ofiary materialne można składać: do skarbony przy wyjściu z kościoła lub w zakrystii, a także przy furcie klasztornej czy też wpłacając na konto klasztorne z dopiskiem „Jadłodajnia” ( Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, ul. Kapucyńska 4, 00-245 Warszawa, nr konta bankowego 28 1020 1013 0000 0302 0128 6244).

Dług Waszej hojności spłacamy codzienną modlitwą za Dobrodziejów tego szlachetnego dzieła. Bóg zapłać.