• Dzień 2 sierpnia jest od ponad 800 lat dniem odpustu w Porcjunkuli. Porcjunkula, co po włosku znaczy „mała cząsteczka”, to niewielki kościółek dedykowany Matce Bożej Anielskiej, który znajduje się u stóp Asyżu, rodzinnego miasta św. Franciszka, które leży na wyniosłości zbocza gór. Dziś kościółek ten skrywa się we wnętrzu pięknej bazyliki o takim samym tytule. Św. Franciszek uczynił z tej malutkiej świątyni duchowe centrum i prawdziwe serce swej rodzącej się wspólnoty braci, których nazwał braćmi mniejszymi. Później, od imienia Franciszka, ludzie zaczęli nazywać ich franciszkanami.
  • Sam Franciszek ogromnie lubił modlić się w Porcjunkuli, co czynił z wielką szczodrobliwością ducha w przeróżnych intencjach Kościoła i świata. Szczególnie ważnym motywem jego aktów błagalnych było nawrócenie grzeszników, zwłaszcza tych bardzo zatwardziałych, którym groziło potępienie wieczne w razie śmierci w stanie grzechu ciężkiego. Często płakał nad ich smutnym losem, który sami sobie zgotowali. Z tego też powodu wyprosił u Ojca Świętego, aby obdarzył on kościółek Matki Bożej Anielskiej wyjątkowym przywilejem, jakim była możliwość uzyskania odpustu zupełnego – a więc całkowitego darowania kar doczesnych – w każdy dzień roku dla każdego, kto zechce się nawrócić i pojednać z Bogiem i Kościołem. Taki odpust normalnie związany jest ze świętem patronalnym kościoła, a więc można go uzyskać tylko raz do roku. Stąd wyjątkowość odpustu w Porcjunkuli.
  • Spowiedź sakramentalna zdejmuje z grzesznika tylko winę moralną, ale nadal, ze sprawiedliwości, pozostaje mu do odpokutowania kara za poczynione zło. Odpust polega właśnie na tym, że kiedy ktoś jest już w stanie łaski po odbyciu spowiedzi sakramentalnej, otrzymuje także anulowanie kary za grzechy. A gdyby komuś się to nie udało za życia, to może pokładać nadzieję na dopełnienie kary doczesnej w czyśćcu.
  • Dzisiaj, 2 sierpnia, we wszystkich kościołach franciszkańskich, a także w parafialnych, które nawiedzimy, można jeden raz uzyskać taki odpust pod warunkiem znajdowania się w stanie łaski uświęcającej, wyrzeczenia się wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu oraz odmówienia modlitwy w intencjach Ojca Świętego.