• Jak może pamiętamy, dnia 5 sierpnia tego roku ks. kard. Kazimierz Nycz poświęcił Dom bł. Aniceta Koplińskiego, Jałmużnika Warszawy. Na uroczystość zaprosiliśmy wtedy nade wszystko darczyńców i przyjaciół, którzy wspierali nas duchowo i materialne w powstaniu nowej jadłodajni dla bezdomnych, z całą jej infrastrukturą. W tamtym dniu obecni byli także wszyscy ci, którzy bezpośrednio uczestniczyli we wznoszeniu tego dzieła, a więc przedstawiciele firm budowlanych z kierownikiem budowy, inż. Ryszardem Wyszyńskim na czele.
  • Teraz, po faktycznym uruchomieniu jadłodajni w sobotę, 1 września, chcieliśmy dokonać uroczystej inauguracji tego dzieła zapraszając wszystkich zaangażowanych, kiedyś i dzisiaj, w posługę na rzecz ubogich i bezdomnych przy naszym klasztorze. Byli to nade wszystko nasi bracia kapucyni podejmujący to dzieło po roku 1989, osoby pracujące w Fundacji Kapucyńskiej od jej powstania w roku 2010 i członkowie Towarzystwa Charytatywnego im. Ojca Pio oraz wszyscy oddani tej sprawie Wolontariusze.
  • Zwykle w każdą środę całego roku o godzinie 10:30 w kościele kapucyńskim odprawiana jest Msza św. dla ubogich, bezdomnych i pracujących z nimi wolontariuszy. A zatem, także we środę, 19 września, spotkaliśmy się o godzinie 10:30 w naszym kościele. Uroczystej Eucharystii przewodniczył nasz minister prowincjalny, br. Łukasz Woźniak, i on też wygłosił słowo Boże. Po zakończeniu celebracji uczestnicy przeszli ulicą Kapucyńską do głównego wejścia Domu bł. Aniceta, gdzie słowo zachęty i podziękowania wygłosili: br. Piotr Stasiński, radny generalny Zakonu Kapucynów, pan Radek Pazura, inicjator Fundacji Kapucyńskiej oraz pan Robert Noceń, sekretarz generalny Carrefour Polska. Po przemówieniach nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi, którego dokonał br. Piotr Stasiński. Następnie wszyscy mogli wziąć udział w posiłku razem z bezdomnymi, a później mieli możliwość zwiedzenia nowego obiektu. Wspólne świętowanie w Liturgii oraz w spotkaniu braterskim było wyrazem naszej głębokiej wdzięczności Bogu oraz ludziom dobrej woli.