Dzień dzisiejszy, ostatni sierpnia AD 2018, jest też ostatnim dniem wakacyjnej przerwy w funkcjonowaniu jadłodajni dla potrzebujących i bezdomnych. Od jutra w południe zacznie ona wydawać codzienny posiłek w postaci treściwej zupy, przez siedem dni w tygodniu. Ale radykalną nowością będzie wydawanie go już w nowej siedzibie, która jest integralną częścią Domu bł. Aniceta Koplińskiego, jałmużnika Warszawy. Trwają intensywne prace przygotowawcze „ostatniego szlifu” w pomieszczeniach kuchni i jadłodajni.