W sobotę, 21 września, bracia kapucyni wspierani przez Fundację Kapucyńską zorganizowali pierwsze urodziny Domu bł. Aniceta Koplińskiego, jałmużnika Warszawy. Początek urodzinowych obchodów miał miejsce o godz. 11:30, a jego pierwszym akcentem był uroczysty i obfity posiłek dla bezdomnych, potrzebujących i zaproszonych gości-darczyńców. Trwał on dobre trzy godziny. Posiłek, który stanowiły dwa dania: wyśmienity gulasz i bezprzykładnie smaczne pierogi, wydawany był na rampie od strony ul. Kapucyńskiej, jak rok temu przy otwarciu Domu. Natomiast napoje były dla wszystkich dostępne w pomieszczeniu jadalni. Pracujących z wielkim oddaniem wolontariuszy wspomagali też dwaj aktorzy: Radek Pazura i Adam Woronowicz.

W południe, o godz. 12:00, zabrał głos br. Kazimierz Synowczyk, gwardian klasztoru warszawskiego, który serdecznie powitał zgromadzonych. Dziękując wszystkim osobom oraz instytucjom zaangażowanym w codzienne funkcjonowanie Domu bł. Aniceta przedstawił bardziej szczegółowo ich specyficzne zaangażowania i zasługi. Kolejnym punktem programu była prezentacja prac oraz działań podejmowanych w Domu bł. Aniceta przez miniony rok. Prezentację poprowadził Radek Pazura uwypuklając znaczące wydarzenia, które w trakcie narracji były też ilustrowane pokazem fotografii. Na zakończenie br. Kazimierz Synowczyk odmówił modlitwę oraz udzielił błogosławieństwa zapraszając wszystkich do poczęstowania się tortem urodzinowym, który był pięknie, na owocowo udekorowany z odpowiednią dedykacją urodzinową. Miał on też stosowne do okoliczności rozmiary, to jest był wielkości 1 na 2 metry. Jednak niepomiernie bardziej wybitne były jego walory smakowe. Czas prezentacji i posiłku umilił przybyłym występ Janka Kataryniarza.