Wczoraj, 2 grudnia, pan Rajmund W. Gazda, konserwator, poinformował, że został zakończony I Etap-techniczny (objęty Dotacją MKiDNiS) prac konserwatorskich Podstawy i Figury Matki Bożej Immaculaty, zlokalizowanej przy Klasztorze Kapucynów na Miodowej 13 (Decyzja SRW.5142.89.2021MG z 07 czerwca 202I roku).

Prace pozwoliły na oczyszczenie powierzchni dzieła (użyto kilka metod, w tym laser), usunięcie nawarstwień biologicznych, wzmocnienie strukturalne osłabionego budulca, konsolidację wad struktury w obrębie głowy i włosów. Okazało się ,że górna część obiektu była rozbita i w 1954 roku, podczas konserwacji, klejona z kilkunastu części.

Ponieważ I Etap-techniczny nie obejmował opracowania estetycznego, jak i hydrofobizacji, obiekt nadal znajduje się pod rusztowaniem w miejscu ekspozycji na Pawilonie przed Kościołem. Rzeźba musi być zasłonięta przed deszczem na zimę i jednocześnie z zapewnieniem otwartości dyfuzyjnej czekając na II Etap estetyczny (jest złożony wniosek o Dotację do MKIN).