Minął już rok, odkąd w nocy z 12 na 13 lipca AD 2017 nieznani dotąd sprawcy zdewastowali pietę znajdującą się w niszy muru naszego kościoła, na tarasie od strony Ministerstwa Zdrowia. Zabytek został poddany profesjonalnej naprawie i konserwacji, która przywróciła pierwotny wygląd rzeźbiarskiej kompozycji. Konserwator zabytków, po bardzo długim okresie oczekiwania, wydał teraz ostatnio pozwolenie na wykonanie stosownych zabezpieczeń mechanicznych, chroniących przed ewentualnością powtórnych dewastacji.

Załom muru, w którym znajduje się pieta, został też objęty bieżącym monitoringiem. Oznacza to zielone  światło dla podjęcia prac nad przywróceniem odnowionej piety na właściwe jej miejsce.