Dzięki Bogu i dobrym ludziom dało się nam już uregulować zobowiązania związane z budową i wyposażeniem Domu błogosławionego Aniceta Koplińskiego. Teraz nadszedł czas uporządkowania pomieszczeń wykorzystywanych wcześniej dla potrzeb kuchni ubogich. Zostaną one zagospodarowane z przeznaczeniem na potrzeby odwiedzających klasztor oraz na spotkania duszpasterskie. Będą także poddane gruntownemu remontowi ciągi sanitarne całego budynku.

Tuż po świętach Wielkanocy rozpocznie się ten konieczny remont w naszym klasztorze. Polecajmy to poważne dzieło Waszym modlitwom i prosimy także, na ile to możliwe, o wsparcie materialne. Ofiary można składać w zakrystii, przy furcie klasztornej albo też wpłacać bezpośrednio na konto bankowe klasztoru (BGŻ BNP Paribas 37 1600 1068 1847 1673 0000 0001) z dopiskiem – „remont klasztoru”. Będziemy niezmiernie wdzięczni w imię Boże.