• W tę samą niedzielę, 5 sierpnia, przybył do naszego kościoła arcybiskup metropolita warszawski, ks. kard. Kazimierz Nycz, aby o godzinie 11:00 sprawować Mszę św. dziękczynną za dzieło budowy Domu bł. Aniceta Jałmużnika oraz w intencji budowniczych, darczyńców i przyjaciół, którzy tę dobrą sprawę wspierali duchowo i materialnie. W koncelebrze byli ze strony wspólnoty kapucyńskiej: br. Łukasz Woźniak, minister prowincjalny, br. Kazimierz Synowczyk, gwardian klasztoru, br. Waldemar Grubka, wikary klasztoru, br. Michał Gawroński, odpowiedzialny za duszpasterstwo ubogich i bezdomnych, br. Andrzej Makowski, gwardian łomżyński, br. Gabriel Bartoszewski, postulator, br. Grzegorz Brzeziński, ekonom prowincji, br. Józef Kubiak, z USA, oraz ojciec Marek Sykuła OFMConv., gwardian klasztoru z ul. Zakroczymskiej.
  • Posługę lektora pełnili: Radosław Pazura, aktor (1. Czytanie), Ewa Różewicz, montażysta filmowy (2. Czytanie). Psalm responsoryjny i Alleluja: Elżbieta Pańko, śpiewaczka. Ewangelia: br. Michał Gawroński. Homilię wygłosił ksiądz Kardynał. Modlitwa wiernych: Justyna Kłopotowska, wolontariuszka.
  • Po zakończeniu Mszy św. została uformowana procesja pod przewodnictwem księdza Kardynała, która przez wielkie drzwi kościoła wyruszyła ulicą Kapucyńską, wzdłuż muru klasztornego, ku głównemu wejściu do Domu bł. Aniceta, które znajduje się blisko granicy naszej posesji od strony Ministerstwa Zdrowia. Kiedy wszyscy uczestnicy zgromadzili się na miejscu, ksiądz Kardynał dokonał poświęcenia pomieszczeń Domu. Całości celebracji dopełniła wspólna agapa w jadłodajni, która – po dorocznej sierpniowej przerwie – od 1 września wydawać już będzie posiłki dla bezdomnych i potrzebujących.