W dniu 28 listopada firma kamieniarska „Signia” zainstalowała w naszym kościele na pilastrze pod chórem organowym, po stronie ołtarza św. Antoniego, tablicę-epitafium upamiętniającą zmarłego hrabiego Józefa Korwin Kossakowskiego oraz trzech jego potomków. Została ona wykonana staraniem Fundacji Kossakowskich, zastępując dwie tablice zniszczone w czasie II wojny światowej.

W sobotę, 4 stycznia AD 2020, o godz. 12:00, rodzina Kossakowskich oraz jej przyjaciele zgromadzili się, by uczestniczyć w uroczystym poświęceniu tablicy-epitafium. Po odśpiewaniu kolędy została odmówiona stosowna modlitwa i nastąpiło pokropienie wodą święconą, a następnie odmówiono krótką modlitwę za zmarłych. Po ceremonii poświęcenia wszyscy podeszli bliżej ołtarza, gdzie rozpoczęła się Msza św. w intencji zmarłych z rodziny, której przewodniczył br. Kazimierz Synowczyk, gwardian Klasztoru Królewskiego. On też wygłosił słowo Boże.