Prace wokół niszy na tarasie naszego kościoła trwają. Dwa dni temu została wzniesiona ścianka osłonowa, za którą umieszczona jest prowadnica szyby ochronnej. Dzisiaj powstaje konstrukcja małego daszku, który osłoni niszę z odrestaurowaną Pietą.