Zgodnie ze starożytną tradycją kapucyńską, w wigilię Objawienia Pańskiego dokonuje się poświęcenia klasztoru. W tym roku 5 stycznia przypadł w niedzielę, która jako pierwsza w miesiącu była niedzielą adoracyjną, a zatem, żeby nie porzucać Pana Jezusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie, obrzęd poświęcenia przełożyliśmy na sam dzień Uroczystości. Rozpoczęcie procesji, jak zwykle miało miejsce w zakrystii kościoła, gdzie bracia zgromadzili się o godz. 14:00. Br. Łukasz Woźniak, minister prowincjalny, poświęcił dary trzech Mędrców: złoto, kadzidło i mirrę, po czym bracia wyruszyli w drogę, nawiedzając wszystkie, najbardziej odległe zakątki klasztoru. Przed poświęceniem każdej celi zakonnej czy innych pomieszczeń, jeden z braci na drzwiach pisał znane wszystkim litery: K + M + B, które nawiązują do łacińskiego błogosławieństwa: Christus mansionem benedicat (Chrystus niech błogosławi miejsce zamieszkania) z zaznaczeniem nowego AD 2020.